Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.05.2008 18:17:50 

Kelly Family-fan page

Texty

  

An Angel

 

I wish I had a pair of wings.
Had them last night in my dreams
I was chasin' butterflies
Till the sunrise broke my eyes.

Tonight the sky has glued my eyes
Cause what they see's an angel hive
I've got to touch that magic sky
And greet the angels in their hives.

Sometimes I wish I were an angel
Sometimes I wish I were you (2x)

And all sweet honey from above
Pour it all over me sweet love
And while you're flying around my head
Your honey kisses keep me fed.

I wish I had your pair of wings
Just like last night in my dreams.
I was lost in paradise
Wish I'd never opened my eyes.

Sometimes...

But there's danger in the air
Tryin' so hard to be unfair.
Danger's in the air
Tryin' so hard to give us a scare.
But we are not afraid!

Sometimes...
Wish I were you
Oh, I wish I were you.

 

 

Anděl

Přeji si, abych měl tvůj pár křídel
Měl jsem je včera v noci ve svých snech
Honil jsem motýly
Dokud mi východ slunce neotevřel oči

Dnes večer připoutala obloha mé oči
Protože co vidí, je roj andělů
Musím se dotknout té magické oblohy
A pozdravit anděly v jejich roji

Někdy si přeji být andělem
Někdy si přeji být tebou (2x)

A všechen ten sladký med seshora
Polévá všechno okolo mě, sladká lásko
A zatímco létáš kolem mé hlavy
Tvé medové polibky mě zasycují

Přeji si, abych měl tvůj pár křídel
Přesně jako včera v noci ve svých snech
Byl jsem ztracen v ráji
Kéž bych býval nikdy neotevřel oči

Někdy si přeji být andělem
Někdy si přeji být tebou (2x)

Ale ve vzduchu je nebezpečí
Které se tak moc snaží být nepoctivé
Ve vzduchu je nebezpečí
Které se tak moc snaží nás vyděsit
Ale my se nebojíme

Někdy si přeji být andělem
Někdy si přeji být tebou (2x)

Přeji si být tebou
Ó, přeji si být tebou 

Kelly familyKelly familyKelly family
 

I Can't Help Myself

 

If I would tell you
How much you mean to me
I think you would not understand it
So, I wait, I wait
Until this day comes
When you will understand me.

But I can't help myself
I can't stop myself
I am going crazy
I can't stop myself
Cannot control myself
I'm going crazy

And I love you
I want you
I wanna talk to you
I wanna be with you. (2x)

I cannot change it
I'm sure not making it
One big hell of a fuss
I cannot turn my back
I've got to face the fact
Life without you is hazy

And I love you... (2x)

Kiss me, thrill me, don't say goodbye.
Hold me, love me, don't say goodbye.
Don't say goodbye
Oh, oh, oh... Don't say doodbye.

But I can't help myself
I can't stop myself
I'm going crazy.
I cannot turn my back
I've got to face the fact
Life without you is hazy.

And I love you... (2x)
Oh uho uho oh, oh uho uho oh

Kiss me goodbye  


Nemohu si pomoci

Kdybych ti řekl, jak moc pro mě znamenáš
Myslím, že bys tomu nerozuměla
Tak čekám, čekám, až přijde ten den
Kdy mi porozumíš

Ale nemůžu si pomoci
Nemůžu se zastavit
Zblázním se
A nemůžu se zastavit
Nemůžu se ovládat
Zblázním se

A miluji tě
Chci tě
Chci s tebou mluvit
Chci být s tebou (2x)

Nemůžu to změnit, jsem si jistý, že opravdu ne
Je to jedno velké peklo
Nemůžu se k tomu otočit zády, musím se postavit čelem té skutečnosti
Život bez tebe je mlhavý

A miluji tě
Chci tě
Chci s tebou mluvit
Chci být s tebou (2x)

Líbej mě, vzrušuj mě, neříkej sbohem
Drž mě, miluj mě, neříkej sbohem
Óóó, neříkej sbohem

Ale nemůžu si pomoci
A nemůžu se zastavit
Zblázním se
Nemůžu se k tomu otočit zády
Musím se postavit čelem té skutečnosti
Život bez tebe je mlhavý

A miluji tě
Chci tě
Chci s tebou mluvit
Chci být s tebou (2x)

Óóó, óóó
Polib mě na rozloučenou 
 

Kelly familyKelly familyKelly family

 

Fell In Love With An Alien

 

Out in the fields
Where the farmers grow bread
When called for the meals
They took for the shed
Then dark came to fall
And silence was all
A beauty shone bright
Surrounded by light

I fell in love whith an Alien
Fell in love with her eyes
Fell in love whith an Alien
I'm telling you no disguise
I'm in love with her eyes
I'm in love with an Alien
I'm telling you no disguise

She came looking out babe
for a Romeo 'caus
She ain't looking out babe
for a homeboy
I fell in love with an Alien
Fell in love with her eyes
Fell in love with an Alien
I'm telling you no disguise

The moon went to bed
The sun growing red
A scarecrow appeared
And chased her in fear
She send me her love
Her love to me
And then we did grow
A big family

I fell in love ...
She came looking out ...
She ain't looking out ...

I fell in love with an Alien
Fell in love with her eyes
Fell in love with an Alien
I'm in love with an Alien
I'm in love with her eyes
I'm in love with an Alien
I'm telling you no disguise

 

Zamiloval jsem se do mimozemšťanky

Venku v polích, kde rolníci pěstují obživu
Když je zavolali na jídlo, vydali se do svých chatrčí
Potom padla tma a všude okolo bylo ticho
Kráska jasně zazářila obklopená světlem
Pojďme dál

Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, zamiloval jsem se do jejích očí
Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, nic vám netajím
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, jsem zamilovaný do jejích očí
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, nic vám netajím
Ona přišla a vyhlížela, člověče, nějakého Romea
protože ona nevyhlížela, člověče, žádného obyčejného chlapce
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, jsem zamilovaný do jejích očí
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, nic vám netajím

Měsíc šel spát, slunce zčervenalo
Objevilo se strašidlo a honilo ji ve strachu
Poslala mi svou lásku, mi svou lásku
A potom jsme vytvořili velkou rodinu

Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, zamiloval jsem se do jejích očí
Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, nic vám netajím
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, jsem zamilovaný do jejích očí
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, nic vám netajím
Ona přišla a vyhlížela, člověče, nějakého Romea
Protože ona nevyhlížela, člověče, žádného obyčejného chlapce

Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, zamiloval jsem se do jejích očí
Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, nic vám netajím
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, jsem zamilovaný do jejích očí
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, nic vám netajím
Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, zamiloval jsem se do jejích očí
Zamiloval jsem se do mimozemšťanky, nic vám netajím
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky, jsem zamilovaný do jejích očí
Jsem zamilovaný do mimozemšťanky
Nic vám netajím

Once In A While

 

Once in a while I see you
Once in a while I don't.
And when I when I see you
I feel like flying over,
Flying over the clouds, oh yeah

Oh, I wanna do something for you,
I could fix your broken shoe,
I don't wanna hide.
Oh, I wanna help you find the clue,
So that we save our own few,
I don't wanna hide.

I wanted to buy you some flowers,
I went downtown, the shops were closed.
But when I saw you smilin',
I felt like flying over,
Flying over the clouds, oh, yeah!

Oh, I wanna do something for you
Just tell me what to do.
I don't wanna hide.
But I know that you'll be leaving soon
But I never will forget you.
I don't wanna hide.

Why will it take so long
Until I can see you again. (2x)
And you know
It's just a dream. Oh, yeah! (2x)

Oh, I wanna do something for you...

Why will it take so long...

Eeh yeah...

 

                                               Jednou za čas

                                                                  Jednou za čas tě vidím 
                                                                            Jindy ne
                                                                  A když já, když já tě vidím 
                                                      Chce se mi létat nad, létat nad mraky, ó jé

Ó, chci pro tebe něco udělat
Mohl bych ti slepit rozbitou botu
Nechci se skrývat
Ó, chci ti pomoct najít klíč
Abychom zachránili to málo, co jsme zatím vybudovali
Nechci se skrývat

Chtěl jsem ti koupit květiny
Šel jsem do města, obchody byly zavřené
Ale když jsem uviděl, jak se usmíváš
Chtělo se mi létat nad, létat nad mraky, ó jé

Ó, chci pro tebe něco udělat
Jen mi řekni, co mám udělat
Nechci se skrývat
Ale vím, že brzy odejdeš
Ale nikdy na tebe nezapomenu
Nechci se skrývat

Proč to bude trvat tak dlouho
Než tě zase uvidím (2x)

A ty víš, že je to jen sen, ó jé (2x)

Ó, chci pro tebe něco udělat
Mohl bych ti slepit rozbitou botu
Nechci se skrývat
Ó, chci ti pomoct najít klíč
Abychom zachránili to málo, co jsme zatím vybudovali
Nechci se skrývat

Proč to bude trvat tak dlouho
Než tě zase uvidím (2x)

A ty víš, že je to jen sen, ó jé (3x)

Jééé ...
 


Take My Hand

So take my hand, you're all my brothers
So take my hand, you're all my sisters
So take my hand, we need each other
Don't try to walk the road alone.

Through the dark, we'll walk together
And through the rain, we're here forever
And through the storm we'll sing our song

Oh, take your hand, I need my brothers
Oh, take your hand, I need my sisters
Oh, take your hand, we need each other
Don't try to walk the road alone.

Through the dark...

Oh, take your hand...


                                            Podej mi ruku

Tak mi podejte ruku, všichni jste mými bratry
Tak mi podejte ruku, všechny jste mé sestry
Tak mi podejte ruku, potřebujeme se navzájem
Nesnažte se jít po té cestě sami

Půjdeme spolu tmou
A deštěm, jsme tu navždy
A v bouři si budeme zpívat svou píseň

Ach, vezmu vás za ruku, potřebuju své bratry
Ach, vezmu vás za ruku, potřebuju své sestry
Ach, vezmu vás za ruku, potřebujeme se navzájem
Nesnažte se jít po té cestě sami

Půjdeme spolu tmou...

Ach, vezmu vás za ruku...

Tak mi podejte ruku...

Nepokoušejte se jít touto cestou sami 

Mama

 

Why did you have to die
When I was only at the age of five
So suddenly you where gone
And I was left with answers hard to find

Now I think of you 'cause I'm in hunger for your warmth
That no one can replace
And I know that where I go, you're always by my side
I just want to let you know...oh...oh...

Mama
Oh I miss you sometimes
Mama
Can you hear me when I cry
Mama
Oh I miss you sometimes
Mama
Can you hear me when I cry for you

Your spirit never died
And all your words I treasure in my heart
You left me with a smile
But my cheeks aren't allways dry from all the tears

So I think of you 'cause I'm in hunger for your warmth
That no one can replace
And I know that where I go, you're always by my side
I just want to let you know...oh...oh...

Mama
Oh I miss you sometimes
Mama
Can you hear me when I cry
Mama
Oh I miss you sometimes
Mama
Can you hear me when I cry for you


Maminka
Proč jsi musela zemřít
Když mi bylo teprve pět
Tak najednou jsi odešla
A já jsem zde zůstal opuštěn s odpověďmi, které je tak těžké najít

Teď na tebe myslím, protože toužím po tvém teple
Které nikdo nemůže nahradit
A vím, že kam jdu, jsi stále se mnou
Chci ti jen říct ...oh...oh...

Maminko
Ó, občas mi chybíš
Maminko
Můžeš mě slyšet, když pláču
Maminko
Ó, občas mi chybíš
Maminko
Můžeš mě slyšet, když pro tebe pláču

Tvůj duch nikdy nezemřel
A všech tvých slov si ve svém srdci cením
Opustila jsi mě s úsměvem
Ale mé tváře nejsou vždycky suché ze všech těch slz

Tak na tebe myslím, protože toužím po tvém teple
Které nikdo nemůže nahradit
A vím, že kam jdu, jsi stále se mnou
Chci ti jen říct ...oh...oh...

Maminko
Ó, občas mi chybíš
Maminko
Můžeš mě slyšet, když pláču
Maminko
Ó, občas mi chybíš
Maminko
Můžeš mě slyšet, když pro tebe pláču 
  

 

 

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek